NR. Katalogowy IKONY

 

IKONY GRECKIE - BIZANTYJSKIE NA DESCE

 

1,12,44,45,65

CHRYSTUS PANTOKRATOR / WSZECHWŁADCA/

2

MATKA BOŻA DOŃSKA

3,5,41

MATKA BOŻA KRÓLOWA ŻYCIA

4,6

MATKA BOŻA UZDRAWIAJĄCA

7,11

MATKA BOŻA /CAŁUJĄCA/

8,42

MATKA BOŻA Z CORFU

9

MATKA BOŻA IWIERSKA

10

MATKA BOŻA WIELCEŁASKAWA

13

MATKA BOŻA POCIESZENIA

14

MATKA BOŻA WSPÓŁCZUJĄCA /MIŁOŚCI/

15

MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA

16,17

MATKA BOŻA KORSUŃSKA

19

CHRYSTUS BŁOGOSŁAWIĄCY

21

NIE PŁACZ PO MNI MATKO / JEDNORODZONY SYN

22

MATKA BOŻA KRÓLOWA ŻYCIA

23

CHRYSTUS ZDAWICIEL I DAWCA ŻYCIA

24,214

MATKA BOŻA WŁODZIMIERSKA – MATKA ŚWIĘTEJ RUSI

25

ŚW. JERZY ZWYCIĘSCA

26,27,28,29,34,35,36

ŚWIĘCI : MATEUSZ , ŁUKASZ , PIOTR , MAREK , JAN , KRZYSZTOF

31,32

ŚW. GRZEGORZ

33,141

ZWIASTOWANIE MATKI BOŻEJ

38

CHRYSTUS MIŁOSIERNY

39,41,301

ŚW. JAN CHRZCICIEL

42,118

MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

57

PIOTR I PAWEŁ

60

ŚW. ZOFIA

77

TRÓJCA ŚWIĘTA – WSPÓLNY TRON

76,78,79,144,302,307

ARCHANIOŁ MICHAŁ

80,85

ARCHANIOŁ GABRIEL

88

MATKA BOŻA KAZAŃSKA

139

ŚW. OJCIEC PIO

149

MATKA BOŻA ANIELSKA

150

MATKA BOŻA OSTROBRAMSKA

200,201

DRZEWO ŻYCIA

202,227

NARODZENIE CHRYSTUSA

203

CHRZEST PANA JEZUSA

204

UKRZYŻOWANIE CHRYSTUSA

205

ZMARTWYCHWSTANIE

107,206

WJAZD DO JEROZOLIMY

207,223

OSTATNIA WIECZERZA

208,90

MATKA BOŻA KRÓLOWA ANIOŁÓW

211

ŚW. TRÓJCA / A. RUBLOW /

212

ZAŚNIĘCIE MATKI BOŻEJ

213

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

215

ŚW. RODZINA

210,217

MATKA BOŻA – ŹRÓDŁO ŻYCIA

218

ZESŁANIE DUCHA ŚW.

219

SPOTKANIE Z NIEWIERNYM TOMASZEM

220

APOKALIPSA ŚW. JANA

Dodatkowe informacje dotyczące ikon Greckich

Spersonalizowane życzenia - Wygrawerowana dedykacja na ikonie